Stankdetectie
 
Rioollucht in huis of kantoor
Het eerste dat u merkt van een defect riool is rioolucht. Een muffe stank, de ene dag indringender aanwezig dan de andere. Merkt u dat in uw huis of kantoor een rioollucht hangt, dan is de eerste vraag: waar komt die geur vandaan? Door de bron vast te stellen, kan worden bepaald wat er aan het probleem gedaan kan worden en wiens verantwoordelijkheid dat is.
 
Opsporen rioollucht door rookdetectie
Met de methode rookdetectie vullen we het rioolkanaal met rook. Hiermee maken we de stank als het ware zichtbaar: de rook ontsnapt waar de geur ontsnapt. Wanneer nodig, kunnen we met behulp van rioolcamera’s en tracingapparaten het defecte riool verder inspecteren. We brengen uw rioolsysteem in kaart en lokaliseren de gebreken. Op basis van de verzamelde informatie geven we u direct advies over vervolgstappen.
 
Rapport over rioolprobleem
Onze bevindingen leggen we vast in een rapport, eventueel voorzien van foto's, een schematisch overzicht en dvd met de camera-inspectie. Dit rapport kunt u bijvoorbeeld gebruiken in uw overleg met de pandeigenaar of de verzekeringsmaatschappij.
 
Camera-inspectie
 
Inspectie riool van huis of kantoor
Het rioolsysteem is een belangrijk onderdeel van een kantoor of huis. Een klein probleem aan het riool kan tot grote overlast zorgen. Reparatie kan soms ingrijpend zijn, bijvoorbeeld omdat vloeren moeten worden opengebroken. Heeft u twijfels over de staat van het riool van een huis of kantoor? Na een rioolinspectie kent u de feiten. De camera kan door buizen tot 32mm, de maat van de afvoer voor een vaat- of wasmachine. Bij de inspectie hoeven we niets open te breken.
 
Duidelijkheid voor aankoop pand
Overweegt u de aankoop van een pand? Wij zorgen voor duidelijkheid over de staat van het riool. Met een rioolcamera bekijken we uw rioleringsstelsel van binnenuit. We sporen de zwakke plekken op en brengen het rioleringsstelsel in kaart. Een rioolinspectie zou eigenlijk even vanzelfsprekend moeten zijn als een bouwtechnische keuring. Wij raden een rioolinspectie in het bijzonder aan als het gaat om een woning of kantoor ouder dan 15 jaar.
 
Rapport rioolinspectie
Hoe lopen de leidingen? Van welk materiaal zijn de buizen gemaakt? Waar bevinden zich de zwakke punten? Zijn er kleine breuken, is er aanslag of groeien er wortels in de buizen? U ontvangt van ons een verslag en een DVD met de filmopnamen. Natuurlijk lichten wij deze -waar nodig- mondeling toe om in overleg met u een plan van aanpak te maken.
 
Riool reparatie
 
Structurele problemen en verouderde riolen
Een rioolprobleem brengt veel overlast met zich mee. Als problemen vaker terugkomen, stapelen de irritaties zich snel op. De meest voorkomende oorzaken: een verouderd systeem of een structurele fout. Wordt u geconfronteerd met terugkerende problemen aan het riool? Wij zoeken uit wat er mis is en bekijken hoe de rioolproblemen voorgoed verholpen kunnen worden.
 
Repareren en vervangen van het riool
Een deelreparatie, renovatie of vervanging in huis of kantoor brengt altijd een zekere mate van overlast met zich mee. Op basis van onze ervaring, helpen we u om de overlast kunnen beperken. Door de minst ingrijpende optie te bepalen, maar ook door tips te geven over de organisatie en door de planning goed met u af te stemmen.
 
Aanleg riolering
 
Riolering bedrijfsterrein
Voor een nieuw bedrijfsterrein adviseren we over het ontwerp van het rioleringssysteem. We leggen het riool aan en kunnen ook het beheer uitvoeren. Ook wanneer u een bestaand bedrijfsterrein overneemt, bieden wij u zekerheid over het rioleringssysteem. We brengen het stelsel in kaart en geven aan wanneer vervanging of verbetering nodig is.
 
Riolering woonhuizen
Voor een nieuwe woning adviseren we over het ontwerp van het rioleringssysteem. We leggen het riool aan en kunnen ook het beheer uitvoeren. Ook wanneer u een bestaande woning overneemt, bieden wij u zekerheid over het rioleringssysteem. We brengen het stelsel in kaart en geven aan wanneer vervanging of verbetering nodig is.
 
Riool reiniging en ontstopping
 
Riolering verstopt of reparatie?
Als het riool verstopt raakt, levert dit veel overlast op. Het is daarom goed om te weten dat CEPEWE Riooltechniek altijd voor u klaar staat en binnen no-time bij u aanwezig is. Wij hanteren uitsluitend vaste tarieven voor onze diensten. Op deze manier hoeft u, als klant, niet bang te zijn voor onvoorziene kosten als voorrijkosten of extra kosten per gereinigde meter.
CEPEWE Riooltechniek heeft standaard alle benodigde gereedschappen en materialen bij zich om de volgende verstoppingen te lokaliseren en direct te verhelpen. Daarom biedt CEPEWE Riooltechniek 24 uurs service, in de praktijk zijn we vaak sneller ter plaatse maar we komen beloften graag na. Met behulp van een hogedrukpomp, lokalisatie hulpmiddelen en camera inspectie kunnen we snel en vakkundig de verstopping vinden en na overleg met u als klant de best passende oplossing adviseren.
 
Riool reiniging
Wat kan het zijn, hij borrelt al een hele tijd en nu is het zover de riolering verstopt.  Had ik dit kunnen voorkomen? Dan zeggen wij “JA”, dit had u kunnen voorkomen. Wanneer een riolering gaat borrelen en/of het water loopt minder goed weg  is het belangrijk dat u zelf even kijkt naar de stankafsluiter (sifon)  (wanneer van toepassing). Is dit in orde, dan kunt u gewoon contact opnemen met CEPEWE Riooltechniek om de leiding preventief te reinigen. Hiermee voorkomt u dat de riolering verstopt.